von Prittwitz

Zaborów

Kategorie: 
Zaborow00Zaborow01Zaborow02Zaborow03Zaborow04Zaborow05
Map
Pałac w Zaborowie wzniesiony w 1725 roku przez rodzinę von Nostitz. Charakterystycznym elementem pałacu jest bogato zdobiony portal głównego wejścia wykonany z piaskowca oraz wspaniały kartusz herbowy.
Na początkach XIX wieku pałac stał się własnością rodziny von Prittwitz, która dokonała jego pierwszej przebudowy. Kolejna rozbudowa miała miejsce w roku 1906, kiedy to właścicielem pałacu był Gotthard Wirtsch. Najprawdopodobniej wtedy fasada frontowa została skierowana na wschód, w kierunku parku. Pierwotnie front pałacu był skierowany na zachód, na dziedziniec folwarczny.
W styczniu 1945 roku Zaborów znalazł się w pasie ciężkich walk frontowych i kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk. W tym czasie pałac uległ zniszczeniu i nigdy już nie został odbudowany. W chwili obecnej pozostały już tylko fragmenty przypominające o latach jego świetności.