von Schweinitz

Brunów

Kategorie: 
Bronow00Bronow01Bronow02Bronow03
Map
Dwór w Brunowie został wzniesiony w XV w. przez rodzinę von Zedlitz i miał charakter obronny. Dopiero w latach 1740 - 1750, gdy właścicielem Brunowa został hrabia Bernhard von Schmettau dwór przebudowano, zmieniając go w barokowy pałac na planie kwadratu. Kolejnym właścicielem pałacu był Krzysztof Henryk i Ernesta von Schweinitz. Trzy tygodnie po nabyciu majątku, w pałacu wybuchł pożar w czasie którego spłonęły wszystkie zabudowania. Na jego miejscu rodzina von Schweinitz wzniosła nową rezydencję, która następnie stała się własnością rodu von Cottenet. Z tego okresu pochodzi stajnia z powozownią, fontanna przy pałacu oraz park. Na szczytowej ścianie stajni tuż przy bramie wjazdowej umieszczono herb rodziny von Cottenet.
Kolejną przebudowa miała miejsce w latach 1900 - 1901, wtedy to dobudowano wieżę i oranżerię. W latach 30. XX wieku pałac mieścił szkołę sportową Hitlerjugend, a po wojnie, pozostawiony bez opieki uległ stopniowej dewastacji. Obecnie pałac należy do prywatnego właściciela i mieści się w nim hotel "Pałac Brunów".

Szczepanów

Kategorie: 
szczepanow00szczepanow01szczepanow02szczepanow03
Map

Pałac w Szczepanowie pochodzi z lat 1690-1692 i został wzniesiony przez Franza Bautschnera von Schlenberga.
W latach 1756-63, w trakcie wojny siedmioletniej, dwór został zniszczony. Odbudowano go w latach 1768-72 i jednocześnie przebudowano wnętrza. Otrzymały one wówczas bogate dekoracje stiukowe. Na początku XIX w. pałac przeszedł w ręce hrabiego von Schweinitz. Kolejnymi właścicielami była rodzina von Lösch, która w latach 40 - tych XIX w. dokonała kolejnej przebudowy. Wtedy to, m.in. podwyższono wieże, dodano portyki kolumnowe, zlikwidowano dziedziniec wewnętrzny, stawiając na jego miejscu duży hall. Obecnie pałac należy do ANR, która oddała go w dzierżawę.

Dziewin

Kategorie: 
Dziewin00Dziewin01Dziewin02Dziewin03Dziewin04Dziewin05Dziewin06
Map
Dziewin wita drewnianymi figurami, które stoją tu niemal przy każdym zakręcie. Znajduje się tu również największy renesansowy dwór na Dolnym Śląsku. Historia tego obiektu zaczyna się w XIIIw, kiedy to wybudowane tu zamek książęcy, który następnie w 1287 r. odsprzedano rycerzowi Ottonowi von Zedlitz. Zamek w rękach rodziny von Zeidlitz znajdował się, aż do 1508 r. kiedy to zamek kupiła rodzina von Kanitz. W 1558r. rozpoczęto budowę pałacu, który następnie rozbudowano, najpierw w roku 1580, potem w 1700. Kolejno właścicielami były rodziny von Mütschelnitz i von Schweinitz. W latach 1860-1881 pałac przechodził gruntowny remont i został odrestaurowany.
Pałac przetrwał w stanie nienaruszonym II Wojnę Światową, a następnie został znacjonalizowany i użytkowany przez PGR. Opuszczony w latach 80. XX wieku. W chwili obecnej ten wysokiej klasy zabytek jest w rękach prywatnych i popada w ruinę.