Dolnośląskie

Szczepanów

Kategorie: 
szczepanow00szczepanow01szczepanow02szczepanow03
Map

Pałac w Szczepanowie pochodzi z lat 1690-1692 i został wzniesiony przez Franza Bautschnera von Schlenberga.
W latach 1756-63, w trakcie wojny siedmioletniej, dwór został zniszczony. Odbudowano go w latach 1768-72 i jednocześnie przebudowano wnętrza. Otrzymały one wówczas bogate dekoracje stiukowe. Na początku XIX w. pałac przeszedł w ręce hrabiego von Schweinitz. Kolejnymi właścicielami była rodzina von Lösch, która w latach 40 - tych XIX w. dokonała kolejnej przebudowy. Wtedy to, m.in. podwyższono wieże, dodano portyki kolumnowe, zlikwidowano dziedziniec wewnętrzny, stawiając na jego miejscu duży hall. Obecnie pałac należy do ANR, która oddała go w dzierżawę.

Prochowice

Kategorie: 
Prochowice00Prochowice01Prochowice02Prochowice03Prochowice04Prochowice05
Map

Zamek w Prochowicach pochodzi z przełomu XIII-XIV w. i najprawdopodobniej wzniósł go Iko von Parchwitz bądź jego wnuk Stefan von Parchwitz. W roku 1383, Piotr von Parchwitz sprzedał zamek księciom legnickim: Ruprechtowi, Wacławowi i Henrykowi, a od roku 1400 właścicielami zamku była rodzina von Zedlitz. Na przełomie wieku XV i XVI zamek rozbudowano o nowe zewnętrzne umocnienia.
Kolejnymi właścicielami zamku byli Hans Oppersdorf, a następnie Fabian von Schoenaich. W 1597 roku Prochowice powróciły w posiadanie książąt legnickich i sam zamek w tym okresie znacznie podupadł, do czego przyczyniły się również najazd i zniszczenia dokonane przez Szwedów w roku 1612.
Po śmierci ostatniego Piasta śląskiego Jerzego Wilhelma w roku 1675 przeszedł na własność cesarza Leopolda Habsburga, a w 1741 został włączony do majątku królów pruskich z dynastii von Hohenzollernów i odtąd służył jako budynek mieszkalny.
Kolejnymi właścicielami zamku byli Erdman Sylvius von Puckler, który w latach 1835-37 dokonał remontu i kolejnej rozbudowy, następnie Ernst Liman, Ernst Schlegner, Leopold Weber z Wrocławia i hrabia Kurt Strachwitz, za rządów którego dokonano ostatniej renowacji.
Zamek doznał niewielkich uszkodzeń w trakcie II Wojny Światowej, a po wojnie, pozostawiony bez opieki, podupadł do stanu dzisiejszego. Aktualny, prywatny właściciel dokonuje jedynie bieżących remontów i zajął się rekonstrukcją umocnień zewnętrznych.