Powiat wrocławski

Biskupice Podgórne

Kategorie: 
Biskupice00Biskupice01Biskupice02
Map
Pałac w Biskupicach Podgórnych wzniesiony został w pierwszej połowie XVIII w. Gruntowna przebudowa i powiększenie pałacu miało miejsce w roku 1897. Po II wojnie światowej rezydencja uległa znacznym zniszczeniom. W chwili obecnej znajduje się w rękach prywatnych, a jej wygląd został w znacznym stopniu przywrócony do stanu pierwotnego.

Komorowice

Kategorie: 
Komorowice00Komorowice01Komorowice02Komorowice04
Map
Pałac wybudowany w 1529r. przez Melchiora Hirsch von Kaltenbrunn. Przebudowany w 1566r. a następnie w 1570r. przez Christopha Petsch. Kolejnymi właścicielami byli m.in. brat biskupa wrocławskiego Kaspra von Logau – Heinrich, a następnie członkowie rodzin von Lüttwitz, von Schickfuss i Steiner. W I poł. XIX właścicielami pałacu byli, kolejno Christian Steinert, Emil von Schweinichen i August von Schönberg. Obecnie pałac znajduje się w rękach prywatnych i czeka na swój remont.
W pobliżu pałacu zachowały się również fragmenty zabudowy gospodarczej.