Powiat wrocławski

Biestrzyków

Kategorie: 
Biestrzykow00Biestrzykow01Biestrzykow02
Map

Wieża mieszkalno-obronna w Biestrzykowie jest bez wątpienia jednym z najbardziej urokliwych obiektów na Dolnym Śląsku. Pierwsze wzmianki na temat wieży pojawiają się już w roku 1411. Do roku 1516 wieża pełniła funkcję siedziby administratorów dóbr wrocławskiej kapituły katedralnej. Zbudowana z kamienia oraz cegły w wątku gotyckim, gęsto przetykanym ozdobną zendrówką (przepalona cegła) co wskazuje, że wieża nigdy nie była otynkowana z zewnątrz. Obecnie wieża jest w rękach prywatnego właściciela, który ją wyremontował i zachowując jej zabytkowe cechy przekształcił w dom mieszkalny, obok którego zachowany jest także staw - pozostałość dawnej fosy.

Samotwór

Kategorie: 
Samotwor00Samotwor01Samotwor02Samotwor03
Map
Pałac został zbudowany w latach 1776 – 1781 dla majora Gottloba Albrechta von Saürma auf Sadewitz. Pod koniec I poł. XIX w. należał on do Karla Moritza hrabiego von Zedlitz – Trützschler von Frankenhain. W roku 1919 dokonano gruntownej modernizacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Ostatnim właścicielem, do roku 1945, był H. Jesdinsky. Obecnie należy do właściciela prywatnego, który przeprowadził gruntowny remont i zmienił przeznaczenie obiektu na hotel.