Pałac

Pustków Żurawski

Kategorie: 
Pustkow00Pustkow06Pustkow08Pustkow03Pustkow04Pustkow05Pustkow01Pustkow07Pustkow02Pustkow09
Map
Pałac w Pustkowie Żurawskim wzniesiono w latach 1869 - 1870 dla przedsiębiorcy Carla Christiana Naehrich, założyciela znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie cukrowni. Zarówno pałac jak i samo przedsiębiorstwo pozostawało w rękach rodziny Naehrich aż do momentu zakończenia II Wojny Światowej, kiedy to dobra te zostały znacjonalizowane. Pałac zmienił wtedy swoje przeznaczenie i pełnił funkcję siedziby zarządu przedsiębiorstwa.
Obecnie cukrownia jest już zamknięta, a o jej istnieniu przypominają dwa wysokie kominy. W samym pałacu mieści się natomiast przedszkole.

Krobielowice

Kategorie: 
Krobielowice00Krobielowice01Krobielowice02Krobielowice03
Map
Historia pałacu w Krobielowicach zaczyna się w w drugiej połowie XVI wieku, gdzie w miejscu dawnej budowli obronnej wzniesiony został renesansowy dwór, który mieścił zarząd klasztoru św. Wincentego. W latach 1699-1704 przeprowadzono rozbudowę dworu i przekształcono go w pałac. W 1810 r. pałac został skonfiskowany przez króla pruskiego w wyniku sekularyzacji dóbr zakonnych. Od roku 1814 właścicielem pałacu został feldmarszałek Gebhard Leberecht von Blücher, któremu dobra zostały nadane w uznaniu zasług w wojnie z wojskami napoleońskimi. Blücher zmarł w pałacu 12 września 1819 r. i pochowany został w ukończonym 34 lata później mauzoleum niedaleko Krobielowic. Pałac pozostawał w rękach rodziny von Blücher aż do końca II wojny światowej. Po wojnie pałac został upaństwowiony, a następnie wykupiony i wyremontowany przez jednego z potomków rodu von Blücher.